Tướng quân tài ba trận mạc, thao lược thời bình

Tướng quân tài ba trận mạc, thao lược thời bình

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu sinh ra ở xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tuổi ấu thơ, ông tên là Nguyễn Văn Hiệu. Thân sinh là cụ Nguyễn Văn Đáp nhiều lần kể cho con trai nghe lai lịch dòng họ rằng: Cội nguồn xa xưa, chi họ Nguyễn của nhà ông ở Hải Hậu là hậu duệ cụ Nguyễn Bặc - công thần khai quốc nhà Đinh, giúp Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp chấm dứt loạn 12 sứ quân vào thế kỷ thứ X lập nên quốc gia Đại Cồ Việt.