Tư lệnh… bị bắt làm tù binh

Tư lệnh… bị bắt làm tù binh

Phan Quang Tiệp: Tư lệnh đầu tiên của Binh đoàn 12

Phan Quang Tiệp: Tư lệnh đầu tiên của Binh đoàn 12

Trận đánh vang dội Ngũ Hành Sơn

Trận đánh vang dội Ngũ Hành Sơn

Tướng quân tài ba trận mạc, thao lược thời bình

Tướng quân tài ba trận mạc, thao lược thời bình

Thượng tướng Song Hào: Nhà chính trị, quân sự xuất sắc

Thượng tướng Song Hào: Nhà chính trị, quân sự xuất sắc

Vị tướng được vinh danh đặc biệt

Vị tướng được vinh danh đặc biệt