Trung tướng Nam Long - Vị tướng tài trí

Trung tướng Nam Long - Vị tướng tài trí

Vị tướng mang biệt danh

Vị tướng mang biệt danh "Cây gỗ mun"

Thượng tướng Song Hào: Nhà chính trị, quân sự xuất sắc

Thượng tướng Song Hào: Nhà chính trị, quân sự xuất sắc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp -

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - "Tư lệnh của các tư lệnh"

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tấm gương trọn đời vì nước, vì dân

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tấm gương trọn đời vì nước, vì dân

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - tấm gương về người Bí thư Quân ủy Trung ương mẫu mực, người “Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - tấm gương về người Bí thư Quân ủy Trung ương mẫu mực, người “Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam