Chuyện tình của tướng Hoàng Đan

Chuyện tình của tướng Hoàng Đan

Tình huống bất ngờ

Tình huống bất ngờ

Trung tướng Nam Long - Vị tướng tài trí

Trung tướng Nam Long - Vị tướng tài trí

Nguyễn Chí Thanh - Vị Đại tướng nông dân

Nguyễn Chí Thanh - Vị Đại tướng nông dân

Tư lệnh… bị bắt làm tù binh

Tư lệnh… bị bắt làm tù binh

Phan Quang Tiệp: Tư lệnh đầu tiên của Binh đoàn 12

Phan Quang Tiệp: Tư lệnh đầu tiên của Binh đoàn 12

Trận đánh vang dội Ngũ Hành Sơn

Trận đánh vang dội Ngũ Hành Sơn

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tướng quân thao lược giữa thời bình

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tướng quân thao lược giữa thời bình