Nguyễn Chí Thanh - Vị Đại tướng nông dân

Nguyễn Chí Thanh - Vị Đại tướng nông dân

Tư lệnh… bị bắt làm tù binh

Tư lệnh… bị bắt làm tù binh

Phan Quang Tiệp: Tư lệnh đầu tiên của Binh đoàn 12

Phan Quang Tiệp: Tư lệnh đầu tiên của Binh đoàn 12

Trận đánh vang dội Ngũ Hành Sơn

Trận đánh vang dội Ngũ Hành Sơn

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tướng quân thao lược giữa thời bình

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tướng quân thao lược giữa thời bình

Vị tướng mang biệt danh

Vị tướng mang biệt danh "Cây gỗ mun"

Tướng quân tài ba trận mạc, thao lược thời bình

Tướng quân tài ba trận mạc, thao lược thời bình