Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn

Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn

Đại tướng Phùng Quang Thanh - dũng tướng và bản lĩnh chiến trường

Đại tướng Phùng Quang Thanh - dũng tướng và bản lĩnh chiến trường

Đại tướng Phạm Văn Trà: Vị tướng dạn dày trận mạc

Đại tướng Phạm Văn Trà: Vị tướng dạn dày trận mạc

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Vị tướng được Bác Hồ đặt tên

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Vị tướng được Bác Hồ đặt tên

Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại

Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại

Danh sách tướng lĩnh thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Danh sách tướng lĩnh thời kỳ kháng chiến chống Pháp