Phim tài liệu: Chu Huy Mân - Vị tướng tài năng, đức độ

Phim tài liệu: Chu Huy Mân - Vị tướng tài năng, đức độ

Triển lãm “Đại tướng Chu Huy Mân - Vị tướng “ Hai Mạnh” đức độ, đa tài”.

Triển lãm “Đại tướng Chu Huy Mân - Vị tướng “ Hai Mạnh” đức độ, đa tài”.

Nghĩa tình của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với quê hương

Nghĩa tình của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với quê hương

Người khởi xướng phong trào vươn ra Biển Đông

Người khởi xướng phong trào vươn ra Biển Đông "làm giàu, đánh thắng"

Trung tướng Lê Nam Phong - Vị tướng xông pha trận mạc

Trung tướng Lê Nam Phong - Vị tướng xông pha trận mạc

go top