Bộ phim thấm đẫm tình quê hương và tuổi thơ của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Bộ phim thấm đẫm tình quê hương và tuổi thơ của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Xây dựng quân đội vững mạnh là trăn trở, tâm huyết của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Xây dựng quân đội vững mạnh là trăn trở, tâm huyết của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Ghi dấu  hình ảnh về vị tướng huyền thoại

Ghi dấu hình ảnh về vị tướng huyền thoại

Có một vị tướng của lòng dân bằng âm nhạc

Có một vị tướng của lòng dân bằng âm nhạc

Dân vận khéo, chung tay chống dịch

Dân vận khéo, chung tay chống dịch

Có thể cấp phép khẩn cấp vaccine sản xuất trong nước

Có thể cấp phép khẩn cấp vaccine sản xuất trong nước

Chủ động vaccine, bảo đảm an ninh y tế

Chủ động vaccine, bảo đảm an ninh y tế

go top