Phó đô đốc Đỗ Xuân Công nhớ về trận đầu đánh thắng

Phó đô đốc Đỗ Xuân Công nhớ về trận đầu đánh thắng

Chiếc địa bàn của Anh hùng Nguyễn Như Hoạt

Chiếc địa bàn của Anh hùng Nguyễn Như Hoạt

Còn một “món nợ” ân tình...

Còn một “món nợ” ân tình...

Thiếu tướng Võ Sở và những lần rơi lệ

Thiếu tướng Võ Sở và những lần rơi lệ

Vị tướng có nhiều kỷ niệm với xe tăng

Vị tướng có nhiều kỷ niệm với xe tăng

Họp tổ Đảng giữa trận đánh

Họp tổ Đảng giữa trận đánh

Tự chế “biệt dược” giữa chiến trường

Tự chế “biệt dược” giữa chiến trường

Niềm mong mỏi của hai thương binh

Niềm mong mỏi của hai thương binh

Tình bạn đặc biệt giữa hai vị tướng

Tình bạn đặc biệt giữa hai vị tướng

Bẻ gãy cuộc hành quân “Sóng thần 9”

Bẻ gãy cuộc hành quân “Sóng thần 9”

go top