Bắn cối ứng dụng diệt cứ điểm Chà Là

Bắn cối ứng dụng diệt cứ điểm Chà Là

Trung tướng Trần Trác và trận nghi binh nhớ đời

Trung tướng Trần Trác và trận nghi binh nhớ đời

Thầy Khánh và ca ghép gan đầu tiên

Thầy Khánh và ca ghép gan đầu tiên

Gặp lại vị tướng chống bệnh sốt rét

Gặp lại vị tướng chống bệnh sốt rét

Ngày giải phóng, nhớ ghé về thăm mẹ

Ngày giải phóng, nhớ ghé về thăm mẹ

Mười năm trên đất nước Chùa tháp

Mười năm trên đất nước Chùa tháp

"Ngụy trang" để cho... oai

“Bộ đội nhà Phật” trong cuộc chiến chính nghĩa và tinh thần quốc tế cao cả

“Bộ đội nhà Phật” trong cuộc chiến chính nghĩa và tinh thần quốc tế cao cả

Điệp khúc đồng đội

Điệp khúc đồng đội

Quà của Tư lệnh

Quà của Tư lệnh

go top