Chiếc đài của Trung tướng Nguyễn Thế Bôn

Chiếc đài của Trung tướng Nguyễn Thế Bôn

Người thầy và những ký ức chiến trường

Người thầy và những ký ức chiến trường

“Mặc kệ mẹ nó”

“Mặc kệ mẹ nó”

Bài 4: Đặng Trần Đức: Điệp viên giữa sào huyệt tình báo địch

Bài 4: Đặng Trần Đức: Điệp viên giữa sào huyệt tình báo địch

Bài 2: Tư Cang-Hai Trung: Cặp đôi hoàn hảo

Bài 2: Tư Cang-Hai Trung: Cặp đôi hoàn hảo

Dấu ấn các trận đánh của tướng Đặng Kinh

Dấu ấn các trận đánh của tướng Đặng Kinh

Quảng Trị, một thời hoa lửa

Quảng Trị, một thời hoa lửa

Trò chuyện cùng “Hạt gạo làng ta…”

Trò chuyện cùng “Hạt gạo làng ta…”

Một lần được Đại tướng

Một lần được Đại tướng "sát hạch"

Chiếc địa bàn của Thiếu tướng Lê Ngọc Sanh

Chiếc địa bàn của Thiếu tướng Lê Ngọc Sanh

go top